Γιώργος Καραμανώλης

O Γιώργος Καραμανώλης είναι επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών με διεθνή παρουσία σε δράσεις, πρωτοβουλίες και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, δημόσιας διακυβέρνησης και καινοτομίας στον χώρο των financial technologies (fintech).  Στα έργα του περιλαμβάνονται αναγνωρισμένες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και διαφάνειας όπως το πρόγραμμα ΔΙΑΎΓΕΙΑ, το opengov, δράσεις καινοτομίας (Open Labs), μοντέλα ανοικτής […]

Read More…