Δρ. Γιώργος Γκίργκης

Επαγγελματίας στον επιχειρηματικό τομέα, με πείρα πέραν των 12 ετών στην στρατηγική ανάπτυξη πολυεθνικών οργανισμών.  Με εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις, το marketing, την επιχειρηματική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη διαχείριση αλυσίδας αξίας (value chain). Αποφοιτώντας με πτυχίο (BSc) Μηχανικής από το American

Constantinos Pyrketis

Fascinated by entrepreneurial strategy, innovation and business deployment since early professional carrier. A technology fan and advocate of Change. 20+ years professional experience in various areas and roles (private and public sectors) including manufacturing engineer, operations, systems and data analyst, project manager,